Vladimir Moszowski


Vladimir Moszowski (°Genk 1949) van Oekraïense afkomst, groeide op in Limburg en vestigde zich later in Antwerpen.


Zijn vroegste herinneringen als kind worden gekleurd door hoe zijn ouders het Sovjetregime ervoeren voor ze westwaarts trokken en hoe Oekraïne evolueerde tijdens de jaren ’60 – ’70. Nadien beginnen zijn herinneringen laag op laag een sediment te vormen waarbij zijn ervaringen en zin voor ruimte een prominente rol spelen. Naar eigen zeggen is zijn Slavische aard verantwoordelijk voor de hang naar het zwerven in de ruimte (Limburgse bossen) en de uitgestrektheid die dit in het denken veroorzaakt, zowel psychologisch, fysisch als geografisch. De natuurlijke omgeving zal een fundamenteel onderdeel gaan vormen in zijn beeldend werk. Hij wordt opgeleid aan de Antwerpse academie (’67 – ’70), wijdt zich aan het kunstenaarschap en wordt aangesteld als docent modeltekenen en portretschilderen aan de Karel De Grote Hogeschool. 

Voor Moszowski vormt dat sediment — bestaande uit herinneringen aan afkomst, uit artistieke inspiratie uit verschillende kunstvormen en uit de kunstgeschiedenis zelf — een rijke bron waaruit hij gulzig en intuïtief put. Die veelheid aan invloeden terugleiden tot zijn afkomst alleen zou de betekenis van zijn werk tekort doen niettegenstaande de symboliek die hij aanwendt wel geregeld terug te koppelen valt met zijn roots. Zelf verwoordt hij die sterk intuïtieve insteek als “mee in de verf kruipen op doek”. Een bepaald intens gevoel wordt tastbaar gemaakt door het te etaleren in een imaginaire ruimtelijke omgeving op canvas.