Flowers

Kiwanis Zaventem Airport

Kiwanis International is een wereldwijde vrijwilligers organisatie met als doelstelling de leefwereld van minderbedeelde kinderen te verbeteren. Haar credo is universeel en simpel: Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wij doen aan fundraising en helpen daarmee welzijnsorganisaties die belangeloos werken aan de lotsverbetering van deze kinderen.

Wereldwijd telt Kiwanis International meer dan 8.600 clubs en 600.000 leden, waarvan 190 clubs en 4200 leden in het District Belgium-Luxemburg. Kiwanis Zaventem Airport is een lokale club opgericht in 1996. Onze club telt 24 actieve leden uit Vlaanderen en Brussel.

Hoe is Kiwanis ontstaan?

Opgericht in Detroit (Michigan, USA) in 1915 was Kiwanis oorspronkelijk een netwerk van ondernemers. Dit is snel uitgegroeid tot een internationaal erkende serviceclub waarvan het doel is om kinderen van de gehele wereld te dienen. De naam Kiwanis komt van een uitdrukking in het ‘American Indian’ (stam Ochipew), 'Nun Kee-wanis', wat wil zeggen ‘we onderhandelen' of 'we delen graag onze bekwaamheden'.

Kiwanis International logo

De 6 doelstellingen van Kiwanis

Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.

Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.

Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de Gulden regel in alle menselijke relaties. “Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden”

Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.

Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.

Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen.