4 & 5 september

Plantentuin Meise

Kiwanis Zaventem Airport

Kiwanis is een filosofie, gebaseerd op een aantal van de kernwaarden die de basis van onze beweging vormen en dat onderscheidt ons van alle andere verenigingen! Deze kernwaarden werden 100 jaar geleden geschreven en zijn nu in de wereld waarin we leven, actueler dan ooit.

 • Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligers organisatie met als doelstelling de leefwereld van minderbedeelde kinderen te verbeteren. Haar credo is universeel en simpel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.”
 • Wij doen aan fundraising en helpen daarmee welzijnsorganisaties die belangeloos werken aan de lotsverbetering van deze kinderen. (Serving the children of the world.)
 • Kiwanis International brengt mensen met uiteenlopende beroepen samen in clubs die aan lokale dienstverlening doet zonder oogmerk van persoonlijk belang.
 • Opgericht in 1996 telt onze club Kiwanis Zaventem Airport 24 actieve leden uit Vlaams Brabant en Brussel
 • District Belgium-Luxemburg telt meer dan 190 clubs en 4200 leden
 • Wereldwijd meer dan 8.600 clubs en 600.000 leden.

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Er zijn meerdere servicecluborganisaties in Belgie en in de wereld. Het hoofdkantoor van Kiwanis International is gevestigd in Amerika, in de stad Indianapolis. De regionale werking op het Europese continent wordt gecoördineerd vanuit het Regional Service Center in Gent.

De 6 doelstellingen van Kiwanis

 • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
 • Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de Gulden regel in alle menselijke relaties. “Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden”
 • Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
 • Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
 • Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
 • Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen.

Hoe is Kiwanis ontstaan?

Opgericht in Detroit (Michigan, USA) in 1915 was Kiwanis oorspronkelijk een netwerk van ondernemers. Dit is snel uitgegroeid tot een internationaal erkende serviceclub waarvan het doel is om kinderen van de gehele wereld te dienen. Één aspect blijft echter ongewijzigd: op dit moment is Kiwanis nog steeds een uitstekend middel om nieuwe vrienden te maken, nieuwe vaardigheden te verwerven, aan te zetten om deze vaardigheden te gebruiken en ondertussen de sociale acties te steunen en dit wereldwijd.

De clubs van Kiwanis zijn autonoom in hun handelen. Ze hebben zich echter wel gebonden aan regels en enkele verplichtingen van Kiwanis International. De leden van de clubs zijn in principe afkomstig uit alle lagen van de bevolking. De clubs streven het liefst naar leden uit verschillende beroepsgroepen.

Waar komt de naam Kiwanis vandaan?

De naam Kiwanis komt van een uitdrukking in het ‘American Indian’ (stam Ochipew), 'Nun Kee-wanis', wat wil zeggen ‘we onderhandelen' of 'we delen graag onze bekwaamheden'.