Patrick Vertenten


Patrick Vertenten is een typisch vertegenwoordiger van de hedendaagse (nieuwe) figuratie. Sinds de jaren ’70 hebben kunstenaars zich bediend van gemediatiseerde beelden uit de dagelijkse realiteit; beelden waarmee wij worden overspoeld en waarvan er soms enkele in het geheugen blijven gegrift. Kunstenaars maken hún selectie en vertrekken van dit arsenaal om hun wereld vorm te geven.  

Deze beelden vormen het uitgangspunt voor een picturale exploratietocht die hen voert naar een apart universum: nl. dat van hun eigen specifieke oeuvre. Schilders als Luc Tuymans, Guy Van Bossche en Michaël Borremans zijn enkele bekende schilders die in dit genre een eigen herkenbaar oeuvre hebben opgebouwd. Ook Patrick Vertenten hoort in dit rijtje thuis omdat hij zich bedient van hetzelfde soort beelden en – nog een typerend element – geen van deze schilders maakt aanspraak op een eenduidige thematiek. In het werk van allen vind je zowel uitvergrote ‘detailopnamen’ van een interieur of een figuur als herkenbare actualiteitsbeelden; stills uit filmfragmenten, bewerkte archiefbeelden, oude foto’s. Sinds Andy Warhol is het allemaal legitiem materiaal uit de universele beeldbank waaruit kunstenaars kunnen putten. En terecht! Want elke kunstenaar creëert zijn eigen picturale verbeeldingswereld.